چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۴۳:۱۴

گزارش_تصویری(۴) |بیست و دومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان: شهرستان نجف‌آباد|

برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان نجف‌آباد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان اقتصادی و صنعتی شهرستان

برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ویژه شهرستان نجف‌آباد با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فعالان اقتصادی و صنعتی شهرستان

۱۹ مرداد ۱۴۰۲