سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۳:۲۸

گزارش_تصویری(۴) |بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه|

|بازدید استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از منطقه کارگاهی زیباشهر، تونل سیمان سپاهان، منطقه کارگاهی دیزیچه، طرح نهضت ملی مسکن مبارکه و طرح مسکن مهر دیزیچه

|بازدید استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از منطقه کارگاهی زیباشهر، تونل سیمان سپاهان، منطقه کارگاهی دیزیچه، طرح نهضت ملی مسکن مبارکه و طرح مسکن مهر دیزیچه

۲۶ مرداد ۱۴۰۲