چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۴:۴۸:۱۶

گزارش_تصویری(۴) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

بازدید استاندار اصفهان از برخی پروژه‌های زیرساختی خمینی شهر و درمانگاه شبانه روزی درچه

بازدید استاندار اصفهان از برخی پروژه‌های زیرساختی خمینی شهر و درمانگاه شبانه روزی درچه

۲ تیر ۱۴۰۲