سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۴۱:۲۲

گزارش_تصویری(۵) | بیست و یکمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان: شهرستان هرند|

|برگزاری شورای اداری مشترک استان و شهرستان هرند با حضور استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان|

|برگزاری شورای اداری مشترک استان و شهرستان هرند با حضور استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان|

۳۰ تیر ۱۴۰۲