یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۲۲:۵۴

گزارش_تصویری(۵) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خمینی شهر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خمینی شهر با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

۲ تیر ۱۴۰۲