سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۴۰:۱۷

گزارش_تصویری(۶) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

نشست شورای اداری مشترک استان اصفهان و شهرستان خمینی شهر

نشست شورای اداری مشترک استان اصفهان و شهرستان خمینی شهر

۲ تیر ۱۴۰۲