سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۱۶:۴۸

گزارش_تصویری(۷) |بیست و سومین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان مبارکه|

شورای اداری مشترک استان و شهرستان مبارکه با حضور استاندار اصفهان، معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

شورای اداری مشترک استان و شهرستان مبارکه با حضور استاندار اصفهان، معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

۲۶ مرداد ۱۴۰۲