چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۰۳:۰۷

گزارش_تصویری(۸) |نوزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:خمینی شهر|

استاندار اصفهان در پایان نوزدهمین سفر شهرستانی در خمینی شهر، با حضور در مرکز خیریه نگهداری معلولین ذهنی محمودیه، ضمن گفت و گو با مسئولان و خيران این مجموعه مردمی، دستوراتی را برای پیگیری مسائل و مشکلات این مرکز صادر کرد.

استاندار اصفهان در پایان نوزدهمین سفر شهرستانی در خمینی شهر، با حضور در مرکز خیریه نگهداری معلولین ذهنی محمودیه، ضمن گفت و گو با مسئولان و خیران این مجموعه مردمی، دستوراتی را برای پیگیری مسائل و مشکلات این مرکز صادر کرد.

۲ تیر ۱۴۰۲