یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۳۴:۰۲

گزارش_تصویری(۸) | هجدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:لنجان|

نشست مشترک شورای اداری استان و شهرستان لنجان

نشست مشترک شورای اداری استان و شهرستان لنجان

۱۲ خرداد ۱۴۰۲