شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۴:۰۵

گزارش_تصویری(۹) | هجدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:لنجان|

دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در پایان سفر شهرستانی به لنجان از مجتمع فولاد سبا بازدید کرد.

دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در پایان سفر شهرستانی به لنجان از مجتمع فولاد سبا بازدید کرد.

۱۲ خرداد ۱۴۰۲