شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۰:۱۵

گزارش_تصویری | دوره آموزشی کشورداری با حضور مدیران استان

دوره آموزشی کشورداری ویژه مدیران کل، فرمانداران و رؤسای دستگاه ‌های اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری اصفهان برگزار ش

دوره آموزشی کشورداری ویژه مدیران کل، فرمانداران و رؤسای دستگاه ‌های اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی استانداری اصفهان برگزار شد

۲۲ تیر ۱۴۰۲