چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۳۳:۳۷

گزارش_تصویری |دویست و سی و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

گزارش_تصویری |دویست و سی و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

گزارش_تصویری |دویست و سی و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۱۷ مهر ۱۴۰۲