یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۰۴:۳۳

گزارش_تصویری |دویست و نودمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با بررسی ۲۱ پرونده متقاضیان، برگزار شد.

گزارش_تصویری |دویست و نودمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با بررسی ۲۱ پرونده متقاضیان، برگزار شد.

گزارش_تصویری |دویست و نودمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با بررسی ۲۱ پرونده متقاضیان، برگزار شد.

۱۰ مهر ۱۴۰۲