سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۲:۴۰

گزارش_تصویری |دیدارهای جداگانه فرماندهی و معاونین فراجا استان و فرماندهی و معاونین ارشد نظامی آجا در استان با استاندار اصفهان به مناسبت هفته دولت

گزارش_تصویری |دیدارهای جداگانه فرماندهی و معاونین فراجا استان و فرماندهی و معاونین ارشد نظامی آجا در استان با استاندار اصفهان به مناسبت هفته دولت

گزارش_تصویری |دیدارهای جداگانه فرماندهی و معاونین فراجا استان و فرماندهی و معاونین ارشد نظامی آجا در استان با استاندار اصفهان به مناسبت هفته دولت

۹ شهریور ۱۴۰۲