شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۱:۴۹

گزارش_تصویری |سومین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک ومستغلات استان و صد و دومین جلسه شورای مسکن استان

سومین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان و صد و دومین جلسه شورای مسکن استان با حضور نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات کشور، استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان و صد و دومین جلسه شورای مسکن استان با حضور نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در کارگروه املاک و مستغلات کشور، استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۲۷ مهر ۱۴۰۲