سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۵۶:۵۸

گزارش_تصویری |ششمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان در سال جاری

گزارش_تصویری |ششمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان در سال جاری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد|

گزارش_تصویری |ششمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان در سال جاری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد|

۱۵ آبان ۱۴۰۲