چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۴:۴۲:۱۲

گزارش_تصویری |شورای اداری استان با حضور استاندار اصفهان، معاونین، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد

گزارش_تصویری |شورای اداری استان با حضور استاندار اصفهان، معاونین، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد

گزارش_تصویری |شورای اداری استان با حضور استاندار اصفهان، معاونین، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد

۱۵ مهر ۱۴۰۲