چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۴:۳۵

گزارش_تصویری |شورای راهبری بررسی وضعیت تصادفات استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد

گزارش_تصویری |شورای راهبری بررسی وضعیت تصادفات استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد

گزارش_تصویری |شورای راهبری بررسی وضعیت تصادفات استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد

۱۲ مهر ۱۴۰۲