چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۴۰:۲۱

گزارش_تصویری |شورای مسکن استان با حضور استاندار اصفهان

گزارش_تصویری |شورای مسکن استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

گزارش_تصویری |شورای مسکن استان با حضور استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۴ آبان ۱۴۰۲