چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۱۱:۲۵

گزارش_تصویری | شورای مسکن استان ویژه طرح نهضت ملی مسکن فولادشهر|

یکصد و یکمین جلسه شورای مسکن استان ویژه طرح نهضت ملی مسکن فولادشهر با حضور استاندار اصفهان و سایر اعضاء در محل پروژه برگزار شد.

یکصد و یکمین جلسه شورای مسکن استان ویژه طرح نهضت ملی مسکن فولادشهر با حضور استاندار اصفهان و سایر اعضاء در محل پروژه برگزار شد.

۴ شهریور ۱۴۰۲