سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۰۴:۲۹

گزارش_تصویری | قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان با حضور استاندار اصفهان

قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران کل این معاونت، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر اعضاء برگزار شد.

قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران کل این معاونت، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سایر اعضاء برگزار شد.

۲۳ مهر ۱۴۰۲