چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۳۵:۵۲

گزارش_تصویری |نشست بررسی مصوبات سفر استاندار اصفهان و شورای اداری استان به شهرستان ورزنه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

گزارش_تصویری |نشست بررسی مصوبات سفر استاندار اصفهان و شورای اداری استان به شهرستان ورزنه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، جمعی از مدیران کل استان و شهرستان ورزنه برگزار شد.

گزارش_تصویری |نشست بررسی مصوبات سفر استاندار اصفهان و شورای اداری استان به شهرستان ورزنه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، جمعی از مدیران کل استان و شهرستان ورزنه برگزار شد.

۱۷ مهر ۱۴۰۲