یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۲۵:۲۹

گزارش_تصویری |نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان شهرستان مبارکه|

نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان فلاورجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، سرپرست فرمانداری شهرستان، مدیران کل مربوطه و تعدادی از مدیران شهرستان فلاورجان برگزار شد.

نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان فلاورجان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، سرپرست فرمانداری شهرستان، مدیران کل مربوطه و تعدادی از مدیران شهرستان فلاورجان برگزار شد.

۲۲ آبان ۱۴۰۲
گزارش_تصویری |نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان شهرستان مبارکه|

گزارش_تصویری |نشست بررسی مصوبات سفر شهرستانی استاندار اصفهان شهرستان مبارکه|

۲۳ مرداد ۱۴۰۲