شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۱۲:۳۵

گزارش_تصویری |نشست صمیمانه استاندار و معاونین استاندار اصفهان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی|

گزارش_تصویری |نشست صمیمانه استاندار و معاونین استاندار اصفهان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی|

گزارش_تصویری |نشست صمیمانه استاندار و معاونین استاندار اصفهان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی|

۱۹ فروردین ۱۴۰۲