دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۰۳:۲۹

گزارش_تصویری نشست قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان

گزارش_تصویری نشست قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان و بازدید از نمایشگاه «مسیر زآینده» در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان توسط استاندار اصفهان و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

گزارش_تصویری نشست قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان و بازدید از نمایشگاه «مسیر زآینده» در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان توسط استاندار اصفهان و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

۶ اسفند ۱۴۰۱