دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۹:۱۱

گزارش_تصویری |نشست وزیر کشور و وزیر نیرو در خصوص مسائل حوضه آبریز زاینده‌رود با صاحب‌نظران و نمایندگان صنف کشاورزان

با پیگیری استاندار اصفهان و معاونین استاندار، وزیر نیرو و وزیر کشور، به همراه جمعی از معاونین و مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود در سفری از پیش برنامه‌ریزی نشده به اصفهان سفر کردند و در خصوص مسائل حوضه آبریز زاینده‌رود با صاحب‌نظران، نمایندگان استان و نمایندگان صنف کشاورزان دیدار و دستوراتی ارائه کردند.

با پیگیری استاندار اصفهان و معاونین استاندار، وزیر نیرو و وزیر کشور، به همراه جمعی از معاونین و مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود در سفری از پیش برنامه‌ریزی نشده به اصفهان سفر کردند و در خصوص مسائل حوضه آبریز زاینده‌رود با صاحب‌نظران، نمایندگان استان و نمایندگان صنف کشاورزان دیدار و دستوراتی ارائه کردند.

۲۸ آبان ۱۴۰۲