شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۳۲:۱۰

گزارش_تصویری |پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال‌جاری با حضور استاندار اصفهان

پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال‌جاری با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در سال‌جاری با حضور استاندار اصفهان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۲۷ مهر ۱۴۰۲