یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۱:۳۶

گزارش_تصویری :گردهمایی فرمانداران استان

در این نشست موضوعاتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن، کنترل تورم، رشد تولید و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مطرح و در خصوص آنها گفتگو و تبادل نظر شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن، کنترل تورم، رشد تولید و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مطرح و در خصوص آنها گفتگو و تبادل نظر شد.

۳۰ آبان ۱۴۰۲
در این نشست یک روزه که چهارشنبه سوم آبان ماه برگزار شد، استاندار اصفهان، معاونین استاندار و تعدادی از مدیران کل استان در جمع فرمانداران حضور یافتند و ضمن پاسخگویی به پرسش‌های فرمانداران، در خصوص مسائل مهم استان گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این نشست یک روزه که چهارشنبه سوم آبان ماه برگزار شد، استاندار اصفهان، معاونین استاندار و تعدادی از مدیران کل استان در جمع فرمانداران حضور یافتند و ضمن پاسخگویی به پرسش‌های فرمانداران، در خصوص مسائل مهم استان گفتگو و تبادل نظر کردند.

۳ آبان ۱۴۰۲