شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۴۸:۵۶

گزارش_تصویری (۱۱) |بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان شاهین شهر و میمه|

شورای اداری مشترک استان و شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور استاندار اصفهان، معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.

شورای اداری مشترک استان و شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور استاندار اصفهان، معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.

۱۱ آبان ۱۴۰۲