یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۰۵:۳۱

گزارش_تصویری (۱) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان| شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۱) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان| شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۱) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان| شهرستان نطنز|

۲۴ آذر ۱۴۰۱