چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۱۵:۰۰

گزارش_تصویری (۲) |بازدید رئیس‌جمهور از عملیات اجرایی انتقال آب دریای عمان به اصفهان|

رئیس جمهور در نخستین برنامه سفر روز جمعه خود به استان اصفهان، از مرحله نخست طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان بازدید کرد و عملیات اجرای فاز دوم این طرح بزرگ آبی نیز با دستور وی آغاز شد.

رئیس جمهور در نخستین برنامه سفر روز جمعه خود به استان اصفهان، از مرحله نخست طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان بازدید کرد و عملیات اجرای فاز دوم این طرح بزرگ آبی نیز با دستور وی آغاز شد.

۷ مهر ۱۴۰۲