یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۳۷:۲۸

گزارش_تصویری (۲) |بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان ورزنه|

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جریان سفر به شهرستان ورزنه، از بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی این شهرستان بازدید کردند.

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جریان سفر به شهرستان ورزنه، از بیمارستان شهید حاج قاسم سلیمانی این شهرستان بازدید کردند.

۲۰ مهر ۱۴۰۲