چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۴۳:۳۶

گزارش_تصویری (۲) |بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان جرقویه|

بازدید استاندار اصفهان از طرح‌های عمرانی شهرستان جرقویه

بازدید استاندار اصفهان از طرح‌های عمرانی شهرستان جرقویه

۳۰ شهریور ۱۴۰۲