چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۲۴:۲۳

گزارش_تصویری (۲) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان| جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید| شهرستان نطنز

گزارش_تصویری (۲) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان| جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید| شهرستان نطنز

گزارش_تصویری (۲) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان| جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید| شهرستان نطنز

۲۴ آذر ۱۴۰۱