یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۵۹:۰۵

گزارش_تصویری (۴) |بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان ورزنه|

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جریان سفر به شهرستان ورزنه، از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان ورزنه بازدید کردند.

استاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جریان سفر به شهرستان ورزنه، از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان ورزنه بازدید کردند.

۲۰ مهر ۱۴۰۲