چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۵۱:۳۴

گزارش_تصویری (۴) |بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان جرقویه|

بازدید استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه‌های عمرانی شهرستان جرقویه

بازدید استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه‌های عمرانی شهرستان جرقویه

۳۰ شهریور ۱۴۰۲