سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۲۶:۴۵

گزارش_تصویری (۴) |رئیس جمهور به منظور افتتاح واحد اول گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه وارد این کارخانه شد|

گزارش_تصویری (۴) |رئیس جمهور به منظور افتتاح واحد اول گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه وارد این کارخانه شد|

گزارش_تصویری (۴) |رئیس جمهور به منظور افتتاح واحد اول گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه وارد این کارخانه شد|

۷ مهر ۱۴۰۲