شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۳۵:۱۵

گزارش_تصویری (۵) |بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان شاهین شهر و میمه|

بازدید استاندار اصفهان از ارگ تاریخی مورچه خورت

بازدید استاندار اصفهان از ارگ تاریخی مورچه خورت

۱۱ آبان ۱۴۰۲