دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۰:۲۶

گزارش_تصویری (۵) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان

گزارش_تصویری (5) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بخشداران، شهرداران، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی|نشست بررسی مشکلات شهری و روستایی شهرستان| شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۵) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان|نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بخشداران، شهرداران، دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی|نشست بررسی مشکلات شهری و روستایی شهرستان| شهرستان نطنز|

۲۴ آذر ۱۴۰۱