چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۰۴:۲۱

گزارش_تصویری (۶) |بازدید رئیس جمهور از مجموعه فولاد مبارکه و گفتگو با کارکنان و کارگران این مجموعه در جریان افتتاح واحد اول گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه

گزارش_تصویری (۶) |بازدید رئیس جمهور از مجموعه فولاد مبارکه و گفتگو با کارکنان و کارگران این مجموعه در جریان افتتاح واحد اول گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه

گزارش_تصویری (۶) |بازدید رئیس جمهور از مجموعه فولاد مبارکه و گفتگو با کارکنان و کارگران این مجموعه در جریان افتتاح واحد اول گازی نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی فولاد مبارکه

۷ مهر ۱۴۰۲