یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۱۳:۳۹

گزارش_تصویری (۶) |بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان شاهین شهر و میمه|

بازدید استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه نهضت ملی مسکن شاهین شهر

بازدید استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از پروژه نهضت ملی مسکن شاهین شهر

۱۱ آبان ۱۴۰۲