چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۲۴:۱۵

گزارش_تصویری (۶) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|نشست صمیمانه استاندار با نخبگان شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۶) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|نشست صمیمانه استاندار با نخبگان شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۶) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان|نشست صمیمانه استاندار با نخبگان شهرستان نطنز|

۲۴ آذر ۱۴۰۱