شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۱۹:۵۱

گزارش_تصویری (۷) | افتتاح واحد تصفیه گازوئیل DHT با حضور رئیس جمهور |

گزارش_تصویری (۷) | افتتاح واحد تصفیه گازوئیل DHT پالایشگاه اصفهان با حضور رئیس جمهور |

گزارش_تصویری (۷) | افتتاح واحد تصفیه گازوئیل DHT پالایشگاه اصفهان با حضور رئیس جمهور |

۷ مهر ۱۴۰۲