یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۱۴:۱۰

گزارش_تصویری (۷) |بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان جرقویه|

گفت‌وگو و دیدار چهره به چهره استاندار اصفهان، معاونین و جمعی از مدیران کل استان با مردم شهرستان جرقویه

گفت‌وگو و دیدار چهره به چهره استاندار اصفهان، معاونین و جمعی از مدیران کل استان با مردم شهرستان جرقویه

۳۰ شهریور ۱۴۰۲