دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۱۲:۲۲

گزارش_تصویری (۸) |بیست و پنجمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان ورزنه|

دیدار و گفت‌وگوی استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان با مردم شهرستان ورزنه

دیدار و گفت‌وگوی استاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان با مردم شهرستان ورزنه

۲۰ مهر ۱۴۰۲