سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۳۲:۱۵

#گزارش_تصویری (۸) |بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان جرقویه|

شورای اداری مشترک استان و شهرستان جرقویه به ریاست استاندار اصفهان و با حضور معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

شورای اداری مشترک استان و شهرستان جرقویه به ریاست استاندار اصفهان و با حضور معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

۳۰ شهریور ۱۴۰۲