چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۲۵:۳۱

گزارش_تصویری (۸) رئیس جمهور در جریان سفر به اصفهان با آیت الله حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان دیدار و گفتگو کرد

گزارش_تصویری (۸) رئیس جمهور در جریان سفر به اصفهان با آیت الله حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان دیدار و گفتگو کرد

گزارش_تصویری (۸) رئیس جمهور در جریان سفر به اصفهان با آیت الله حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان دیدار و گفتگو کرد

۷ مهر ۱۴۰۲