شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۲۳:۵۴

گزارش_تصویری (۹) |برگزاری افتتاحیه پنجمین دوره جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) با حضور رئیس جمهور در اصفهان|

گزارش_تصویری (۹) |برگزاری افتتاحیه پنجمین دوره جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) با حضور رئیس جمهور در اصفهان|

گزارش_تصویری (۹) |برگزاری افتتاحیه پنجمین دوره جایزه بین‌المللی مصطفی (ص) با حضور رئیس جمهور در اصفهان|

۷ مهر ۱۴۰۲