چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۴۸:۲۶

گزارش_تصویری (۹) |بیست و ششمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان:: شهرستان شاهین شهر و میمه|

بازدید استاندار اصفهان از مراحل ساخت کتابخانه عمومی شهر گز

بازدید استاندار اصفهان از مراحل ساخت کتابخانه عمومی شهر گز

۱۱ آبان ۱۴۰۲