چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۰۶:۵۶

گزارش_تصویری (4) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|افتتاح فاز نخست گلخانه های روستای عباس آباد | شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (4) |هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|افتتاح فاز نخست گلخانه های روستای عباس آباد | شهرستان نطنز|

گزارش_تصویری (۴) |هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان|افتتاح فاز نخست گلخانه های روستای عباس آباد | شهرستان نطنز|

۲۴ آذر ۱۴۰۱